voorbereiding

Om de behandeiing goed uit te voeren heb ik graag:

  • Schoon leidingwater
  • Elektriciteit
  • Een plaats waar het paard kan staan waarboven het ‘hanghalster’ bevestigd kan worden. Vaak is dit de staldeuropening. Vooral als het paard op ijzers staat mag de ondergrond niet glad zijn.
  • Heeft u een van deze niet, laat u dat tijdig weten dan zoeken we hiervoor van tevoren een oplossing.
    hanghalster